top of page

นายช่างชวนรู้!! : รับประกันผลงานก่อสร้าง

คำถามที่พบกันบ่อย บ้านทรุด รั้วพัง ผนังร้าว ผู้รับเหมาจะมาซ่อมให้ไหมครับ???

© สงวนลิขสิทธิ์

รู้กันหรือไม่กับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 600 !!

กฎหมายฉบับนี้จะตอบท่านได้ ว่าส่วนใด ที่รับประกันกี่ปี!!!

บ้านทรุด.jpg

โดยนำมาพิจารณารวมกับประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ. ศ. 2559 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

           1.งานโครงสร้างทั้งหมดรับประกันระยะเวลา 5 ปี (ไม่รวมโครงสร้างไม้ นะครับ)


           2.งานรั้ว กำแพง และส่วนประกอบคนอื่นๆที่ไม่ใช่ข้อ 1(ผนัง, พื้น, หลังคา, งานระบบ เป็นต้น) รับประกัน 1 ปี 

ผนังร้าว1.jpg

โดยสรุปจากประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ 2559 ตามด้านล่าง


7.(ก)กรณีที่เป็นโครงสร้างของอาคารอันได้แก่ เสาเข็มฐานราก เสา คาน พื้น โครงหลังคา และผนังที่รับน้ำหนักเป็นต้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี


7.(ข)กรณีที่เป็นส่วนควบและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาคารนอกจาก(ก)ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี


7.(ค)รั้วและกำแพงภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

โดยสรุปจากมาตรา 600  ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาไซร้ ท่านว่าผู้รับจ้างจะต้องรับผิดเพื่อการที่ทำชำรุดบกพร่องเพียงแต่ที่ปรากฏขึ้นภายในปีหนึ่งนับแต่วันส่งมอบ หรือที่ปรากฏขึ้นภายในห้าปี ถ้าการที่ทำนั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างกับพื้นดิน นอกจากเรือนโรงทำด้วยเครื่องไม้

****ควรรู้กันไว้นะครับ ถ้าโชคร้ายเจอผู้รับเหมาไม่ได้มาตรฐานจะได้ไม่เสียเปรียบกันครับ****

****อยากรู้เพิ่มเติมการรับประกันผลงานตามกฎหมาย เป็นแบบไหน ลองคลี๊กเพิ่มเติมด้านล่างได้เลย****

****ทางที่ดีพยายามเลือกผู้รับเหมาที่ดี มีมาตรฐานดีกว่าครับ การขึ้นศาลไม่เคยเป็นเรื่องสนุกนะครับ****

**ใช้บริการออกแบบกับเรา รับคำปรึกษาในทุกขั้นตอนก่อสร้างเพื่อควบคุมคุณภาพ ฟรี**
**ใช้บริการจ้างสร้างฯกับเราค่าออกแบบ ฟรี**
**สนใจเข้าไปดูรายการวัสดุที่เราใช้เป็นมาตรฐานในการออกแบบและก่อสร้างได้เลย**

นายช่าง SSKC1981 Design&Construction
www.sskcbuilder.com

#แบบบ้าน #แบบบ้านสวย #แบบบ้านสำเร็จรูป #ออกแบบ #รับสร้างบ้าน #รับสร้างบ้านพิษณุโลก

bottom of page