top of page

Our Design

Under Construction.jpg
แบบบ้านโมเดิร์น Size S

     แบบบ้านโมเดิร์น Size S เป็นแบบบ้านซึ่งออกแบบมาสำหรับ ครอบครัวขนาดเล็ก มีพื้นทีใช้สอยอยู่ระหว่าง 60-100ตารางเมตร หรือพื้นที่ดินมีขนาดเล็ก โดยการออกแบบจะเน้นการใช้งานพื้นที่ให้คุ้มค่า

แบบบ้านโมเดิร์น Size M​

แบบบ้านโมเดิร์น Size M เป็นแบบบ้านซึ่งออกแบบมาสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก-กลาง มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ระหว่าง 100-150ตารางเมตร โดยการออกแบบจะเน้นความสะดวกสบายในการใช้พื้นที่

Under Construction.jpg
แบบบ้านโมเดิร์น Size L

แบบบ้านโมเดิร์น Size L เป็นแบบบ้านซึ่งออกแบบมาสำหรับครอบครัวขนาดกลาง มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ระหว่าง 150-200ตารางเมตร