top of page

บริการแบบบ้านสำเร็จรูป

© สงวนลิขสิทธิ์
บริการแบบบ้านสำเร็จรูป

- แบบบ้านที่ท่านได้ ออกแบบโดยทีมงานมืออาชีพ ประกอบไปด้วยสถาปนิกและวิศวกร ที่มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอาคารมาอย่างยาวนาน


- ตรวจสอบรายละเอียดพื้นที่ ที่จะทำการก่อสร้าง เพื่อตรวจเช็คดูความเป็นไปได้ของแบบบ้านที่จะนำไปใช้ และทำการวางผังบริเวณจากแบบบ้านที่ท่านเลือก


- แบบบ้านที่ได้จะเป็นแบบที่ละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมให้ท่านนำไปใช้ยื่นขอกู้ Bank, ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง และนำไปใช้ก่อสร้างได้ทันที โดยจะประกอบด้วยแบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้า และแบบระบบสุขาภิบาล โดยมีสถาปนิก วิศวกรเซ็นรับรองแบบ พร้อมรายการคำนวณครบชุด(กรณีเข้าหลักเณฑ์ที่ต้องใช้กับหน่วยงาน) พร้อมบริการให้คำปรึกษาฟรีในช่วงการก่อสร้าง 

-เราดูแลให้คำปรึกษาโดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิก ที่มีประสบการณ์ จนงานเสร็จสมบูรณ์

เอกสารที่จะได้รับ

- แบบแปลนบ้าน จำนวน 5ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย แบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้า และแบบระบบสุขาภิบาล ที่เป็นแบบที่ละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์


- รูปสีแบบบ้าน 3D 1 รูป และรูปด้าน 4 ด้าน จำนวน 1ชุด


- รายการวัสดุและค่าแรง (B.O.Q.) จำนวน 1ชุดสำหรับนำไปใช้ยื่นขอกู้ Bank

 
- แบบฟอร์มสัญญารับเหมาก่อสร้างมาตรฐาน จำนวน 1ชุดสำหรับทำสัญญากับผู้รับเหมา โดยเป็นสัญญาที่ละเอียด ชัดเจน ไม่เสียเปรียบ


- แบบฟอร์มการแบ่งงวดงานก่อสร้าง จำนวน 1ชุดสำหรับใช้แบ่งจ่ายงวดงานในก่อสร้างกับผู้รับเหมา

เงื่อนไขการชำระเงิน
- งวดแรก 50% เมื่อพร้อมดำเนินการทำแบบก่อสร้าง หลังจากได้ตรวจเช็คและนำเสนอแบบวางผังบริเวณบ้านเรียบร้อยแล้ว
- งวดสุดท้าย 50% เมื่อจัดทำแบบเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมส่งให้ท่าน 

 
**สนใจเข้าไปดูรายการวัสดุที่เราใช้เป็นมาตรฐานในการออกแบบและก่อสร้างได้เลย**
**ใช้บริการจ้างสร้างฯกับเราค่าออกแบบ ฟรี**

#แบบบ้าน #แบบบ้านสวย #แบบบ้านสำเร็จรูป #ออกแบบ #รับสร้างบ้าน #รับสร้างบ้านพิษณุโลก

bottom of page