top of page

ผลงานก่อสร้าง

โครงการอาคารเก็บพัสดุ
รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

     โครงการนี้เป็นการก่อสร้างอาคารยกพื้น 90ซม.จากระดับดินเดิม จุดประสงค์เก็บพัสดุต่างๆ ดังนั้นจึงต้องออกแบบพื้นให้มีกำลังรับน้ำหนักสูง ซึ่งอาคารนี้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 700 กิโลกรัม/ตรม. พื้นทั้งหมดใช้หินขัดเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานเก็บของ โดยมีพื้นที่ใช้สอยถึง 800 ตารางเมตร ตามแบบของกระทรวงสาธารณสุขฯ

     อาคารนี้มีการติดตั้งลิฟท์สำหรับขนส่งพัสดุได้ 300 กิโลกรัม และมีการออกแบบชานชั้น2 พร้อมประตูเพื่อเปิดรับของจากรถขนส่งที่ชั้น2ได้เลย โดยไม่ต้องขนขึ้นมาจากชั้น1 

bottom of page