top of page

ผลงานก่อสร้าง

รวมผลงานด้านโครงสร้าง

    รวมภาพถ่ายระหว่างก่อสร้างที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มโครงการ การตอกเสาเข็ม เจาะเสาเข็ม การทดสอบเสาเข็มต่างๆเพื่อเช็คความสมบูรณ์และกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยแข็งแรง

        การก่อสร้างโครงสร้างต่างๆของอาคาร การจัดเหล็กคานคสล. การจัดเหล็กพื้นคสล.ชนิดเทในที่ งานวางแผ่นพื้นทั้งแผ่นพื้นเรียบและแผ่นพื้นHollowcore งานก่ออิฐฯภายในอาคาร งานโครงสร้างเหล็ก รวมทั้งวัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน มอก.

       การก่อสร้างถังเก็บน้ำคสล.ใต้ดินขนาดใหญ่ งานกำแพงกันดิน งานระบบระบายน้ำ งานถนนที่ใช้เครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุณภาพของงาน 

bottom of page