top of page

ผลงานก่อสร้าง

รวมผลงานด้านงานระบบ

          รวมภาพถ่ายงานระบบในงานก่อสร้างที่ผ่านมางาน งานระบบไฟฟ้าที่ใช้ท่อร้อยสายไฟชนิดต่างๆ งานระบบดับเพลิงภายในอาคาร งานระบบป้องกันเพลิงไหม่ที่จะแจ้งเหตุถ้ามีการตรวจพบควัน หรือความร้อนภายในอาคาร งานระบบล่อฝ้าแบบต่างๆ พร้อมทดสอบระบบกราว์นของล่อฝ้าและของอาคารเพื่อให้มั่นใจได้เมื่อเกิดเหตุ

           งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหรือMDB ทั้งแบบติดผนังหรือตั้งพื้น งานติดตั้งหม้อแปลงระบบตั้งพื้น

           งานติดตั้งลิฟท์ ทั้งลิฟท์สำหรับโดยสารและลิฟท์สำหรับขนส่ง

           งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ทั้งแบบระบบท่อจ่ายลมเย็น แอร์ฝังฝ้า แอร์ติดผนังและตั้งแขวน

           งานระบบสุขาถิบาล ระบบสำรองน้ำ ระบบปั๊มน้ำถังแรงดันพร้อมตัวควบคุมอัตโนมัติ

bottom of page